ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบ่งชี้แก้ไข

your

  1. ของเธอ, ของคุณ (ใช้บ่งชี้คำนาม)
  2. ของพวกเธอ, ของพวกคุณ (ใช้บ่งชี้คำนาม)

ดูเพิ่มแก้ไข