ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ยืมมาจากภาษาสันสกฤต गुण (คุณ) หรือภาษาบาลี คุณ

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์คุน[เสียงสมาส]
คุน-นะ-
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงkunkun-ná-
ราชบัณฑิตยสภาkhunkhun-na-
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kʰun˧/(สัมผัส)/kʰun˧.na˦˥./
ไฟล์เสียง

คำอนุภาคแก้ไข

คุณ

  1. คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อแสดงความยกย่อง เช่น คุณพ่อ คุณแม่ คุณสมร
  2. คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
  3. คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป
  4. คำที่ใช้เรียกนำหน้าบุคคลเพื่อให้เกียรติ

คำนามแก้ไข

คุณ

  1. ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้น ๆ
  2. ความเกื้อกูล เช่น รู้คุณ
  3. (ไวยากรณ์) คำแต่งชื่อ
  4. อาถรรพณ์ คือ พิธีทำร้ายต่ออมิตร โดยเสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าในตัว หรือฝังรูปฝังรอย เรียกกันว่า กระทำคุณ, ผู้ถูกกระทำ เรียกว่า ถูกคุณ, คุณไสย ก็ว่า

คำสรรพนามแก้ไข

คุณ

  1. (สุภาพ) เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย
  2. (สุภาพ) เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความสุภาพ, คุณท่าน ก็ว่า

คำพ้องความแก้ไข

(สรรพนามบุรุษที่ 2): ดูที่ อรรถาภิธาน:มึง

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข