ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

yo (จู้อิน ˙ㄧㄛ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

yo

 1. สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ แทนตัวผู้พูด (ฉัน, ผม, กระผม, ข้าพเจ้า, ดิฉัน, ฯลฯ)
  Yo soy David.
  ฉันชื่อดาบีด
  Yo no .
  ฉันไม่รู้

ดูเพิ่มแก้ไข