ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

le (จู้อิน ˙ㄌㄜ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

le

  1. เขา(ผู้ชาย)

ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • เล

คำสรรพนามแก้ไข

le

  1. เน้นว่า "เขา(ผู้ชาย)" กระทำกับ "เขา(ผู้ชาย)" เอง (สรรพนามสะท้อนกลับ)
  2. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมตรง)
  3. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมรอง)

ดูด้วยแก้ไข