ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

il (บุคคลที่สามเอกพจน์, พหูพจน์ ils, กรรมการก le, สัมปทานการก lui, emphatic lui)

  1. เขา (ชาย)
  2. มัน (ชาย)
  3. วัตถุไม่มีตัวตน; มัน
    Il pleut.ฝนตก (แปลตรงตัวว่า “มันฝนตก”)

อ่านเพิ่มแก้ไข