ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ils ช. พหู.

  1. พวกเขา (กลุ่มชายหรือผสม)

อ่านเพิ่มแก้ไข