ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lo (จู้อิน ˙ㄌㄛ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

lo

  1. เน้นว่า "เขา(ผู้ชาย)" กระทำกับ "เขา(ผู้ชาย)" เอง (สรรพนามสะท้อนกลับ)
  2. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมตรง)
  3. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมรอง)

ดูด้วยแก้ไข