ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

lo (lo5lo0, จู้อิน ˙ㄌㄛ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ

ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

lo

  1. เน้นว่า "เขา(ผู้ชาย)" กระทำกับ "เขา(ผู้ชาย)" เอง (สรรพนามสะท้อนกลับ)
  2. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมตรง)
  3. เขา(ผู้ชาย) (สรรพนามกรรมรอง)

ดูด้วย แก้ไข