ดูเพิ่ม: Si, si, , , , และ ŝi

ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำอุทาน แก้ไข

  1. ใช่