ดูเพิ่ม: si, , , , , และ ŝi

ภาษาร่วม

แก้ไข

สัญลักษณ์

แก้ไข

Si

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของซิลิคอน