ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

la (จู้อิน ˙ㄌㄚ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤷟
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋷
 12. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
 13. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
 14. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
 15. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .


ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

la

 1. เขา (ใช้แก่เพศหญิง)


ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

la ญ.เอก. (เพศหญิง พหูพจน์ las, เพศชาย เอกพจน์ el, เพศชาย พหูพจน์ los)

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง เอกพจน์
  La computadora no funciona.
  คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

คำสรรพนามแก้ไข

la

 1. รูปกรรมตรง (accusative) แทนบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นเพศหญิง, แทนสรรพนาม ella (หล่อน), ello (พวกหล่อน), usted (คุณ, ท่าน (เพศหญิง))
  ¿Dónde está tu camisa roja? — Estuve buscándola, pero no la encontré.
  เสื้อเชิ้ตสีแดงของเธออยู่ที่ไหน — ฉันหามันแล้ว แต่ไม่เจอ(มัน)
 2. รูปกรรมรอง (dative) แทนสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะบุคคลที่เป็นเพศกลาง
  La sabe toda.
  เขา/หล่อน รู้ทุกอย่าง
  No te la creo.
  ฉันไม่เชื่อเธอ

คำนามแก้ไข

la ช. (พหูพจน์ las)

 1. (ดนตรี) โน้ตดนตรีตัวที่ 6, ลา