ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

las แม่แบบ:fแม่แบบ:พหู (เพศหญิง เอกพจน์ la, เพศชาย เอกพจน์ el, เพศชาย พหูพจน์ los)

  1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง พหูพจน์

คำสรรพนามแก้ไข

las

  1. เน้นว่า "พวกเขา(ผู้หญิง)" กระทำกับ "เขา(ผู้หญิง)" เอง (สรรพนามสะท้อนกลับ)
  2. พวกเขา(ผู้หญิง) (สรรพนามกรรมตรง)
  3. พวกเขา(ผู้หญิง) (สรรพนามกรรมรอง)

ตารางสรรพนามภาษาสเปนแก้ไข

คำนามแก้ไข

las แม่แบบ:f

  1. รูปพหูพจน์ของ la (โน้ตดนตรีตัวที่หก)