ดูเพิ่ม: el

ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

él

  1. เขา (ใช้แก่เพศชาย)

ตารางสรรพนามภาษาสเปน แก้ไข