ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ti (ti5ti0, จู้อิน ˙ㄊㄧ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาเดนมาร์ก แก้ไข

เลข แก้ไข

ti

  1. สิบ

ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

ti

  1. รูปแบบกรรมของบุพบทของ , คุณ

ดูเพิ่ม แก้ไข