ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ti (ti5ti0, จู้อิน ˙ㄊㄧ)

  1. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การออกเสียงฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

เลขแก้ไข

ti

  1. สิบ

ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

ti

  1. รูปแบบกรรมของบุพบทของ , คุณ

ดูเพิ่มแก้ไข