ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

les แม่แบบ:ชายไม่มีชีวิต

  1. ป่า, ป่าไม้

การผันแก้ไข


ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

les

  1. รูปพหูพจน์ของคำนำหน้านาม le ใช้แก่นามเพศชาย
  2. รูปพหูพจน์ของคำนำหน้านาม la ใช้แก่นามเพศหญิง

คำสรรพนามแก้ไข

les

  1. สรรพนามกรรมตรง พวกเขา (ใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิง)


ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

les

  1. พหูพจน์ of le, ข้อผิดพลาดสคริปต์: ฟังก์ชัน "template_tags" ไม่มีอยู่: สรรพนามกรรมรอง พวกเขา (ใช้แก่เพศชาย)

ดูเพิ่มแก้ไข