ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [lɛs]
 • ตัวอย่างเสียง:
  (file)
  สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:debug บรรทัดที่ 150: Missing language code.[[หมวดหมู่:ศัพท์สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:languages/templates บรรทัดที่ 29: ต้องการพารามิเตอร์ "1"ที่มีลิงก์เสียง]]
 • คำอ่านภาษาไทย:เลส

คำนามแก้ไข

les ช.ไม่มีชีวิต

 1. ป่า, ป่าไม้

การผันแก้ไข


ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): [le]
 • ตัวอย่างเสียง:
  (file)
  สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:debug บรรทัดที่ 150: Missing language code.[[หมวดหมู่:ศัพท์สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:languages/templates บรรทัดที่ 29: ต้องการพารามิเตอร์ "1"ที่มีลิงก์เสียง]]
 • คำอ่านภาษาไทย:เล

คำนำหน้านามแก้ไข

les

 1. รูปพหูพจน์ของคำนำหน้านาม le ใช้แก่นามเพศชาย
 2. รูปพหูพจน์ของคำนำหน้านาม la ใช้แก่นามเพศหญิง

คำสรรพนามแก้ไข

les

 1. สรรพนามกรรมตรง พวกเขา (ใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิง)


ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

les

 1. สรรพนามสะท้อนเน้นว่า พวกเขา (เพศชาย) กระทำกับตัวเอง
 2. สรรพนามกรรมตรง พวกเขา (ใช้แก่เพศชาย)
 3. สรรพนามกรรมรอง พวกเขา (ใช้แก่เพศชาย)

ดูเพิ่มแก้ไข