ภาษาสเปน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

nos

  1. เน้นว่า "พวกเรา" กระทำกับ "พวกเรา" เอง (สรรพนามสะท้อนกลับ)
  2. พวกเรา (สรรพนามกรรมตรง)
  3. พวกกรา (สรรพนามกรรมรอง)

ดูด้วย แก้ไข