ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

se (จู้อิน ˙ㄙㄜ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

se

 1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ
 2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ

ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

se

 1. สรรพนามแทนบุรุษที่สาม เมื่อทำหน้าที่เป็นกรรมรอง โดยเรียงไว้หน้าสรรพนามแทน ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมตรง หมายถึง แก่เขา, แก่มัน, ใช้เมื่อ le, les ตามด้วย lo, la, los, las เป็นต้น
  ¿Se las diste?
  เธอได้ให้สิ่งนั้นแก่เขาหรือเปล่า
 2. รูปสรรพนามสะท้อนโดยตรงและโดยอ้อม บุรุษที่สาม (แทนสรรพนาม él, ella, ello, ellos, ellas, usted, ustedes) หมายถึง ด้วยตัวเขาเอง, ด้วยตัวมันเอง, ตัวเขาเอง, ตัวคุณเอง, กันและกัน, กันเอง
  Se llama a mismo un gran poeta.
  เขาเรียกตัวเองว่าเป็นกวีใหญ่
  No se ensucien.
  อย่าทำให้ตัว(พวกคุณ)เองเปื้อน
  ¡No se peguen!
  อย่าตีกันเอง
 3. รูปสรรพนามสะท้อนบุรุษที่สาม ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ของกริยาที่ปรากฏร่วมกับรูปสรรพนาม (pronominal verbs) ใช้กับสรรพนาม él, ella, ello, ellos, ellas, usted, ustedes, vos
  ¿Cómo se llama usted?
  คุณมีชื่อว่าอะไร
  No se atrevían a salir solas.
  พวกหล่อนไม่กล้าออกไปตามลำพัง
 4. รูปสรรพนามบุรุษที่สามในรูปประโยคชนิดกรรมวาจก (passive voice)
  Aquí se vende la ropa usada.
  ที่นี่ขายเสื้อที่ใช้แล้ว
 5. สรรพนามใช้ในประโยคไม่ชี้เฉพาะบุคคล กล่าวโดยทั่วไป
  Se dice que...
  กล่าวกันว่า..., มีคนพูดว่า...