ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

que (จู้อิน ˙ㄑㄩㄝ)

 1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ quē.
 2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ qué.
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ què.

ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

คำสันธานแก้ไข

que

 1. ว่า, ที่
  Je vois que tu parles bien français. — ฉันเห็นว่าคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดี
 2. (ใช้ ne) เท่านั้น (ne ... que แปลได้ประมาณ "ไม่ทำอะไรเลย ... นอกจาก")
  Je ne mange que des fruits. — ฉันกินผลไม้เท่านั้น
 3. ทดแทนสำหรับคำสันธานอื่นที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
  Si le temps est beau et que tout le monde est d'accord, nous mangerons en plein air.ถ้าอากาศดีและถ้าทุกคนชอบความคิด[นี้/นั้น]เราจะกินข้างนอก
 4. เมื่อ, ไม่ช้า
  Il était à peine parti qu'elle a téléphoné à la police.ไม่ช้าเขาก็จากไปเมื่อเธอโทรหาตำรวจ
การใช้แก้ไข
 • ไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษ que (ความหมาย 1) ไม่สามารถละได้ในภาษาฝรั่งเศสมาตรฐาน
ลูกคำแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

จากภาษาละติน quam.

คำสันธานแก้ไข

que

 1. กว่า
  Il est plus grand que son père. — เขาสูงกว่าพ่อของเขา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข