ดูเพิ่ม: Ne, , และ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ne (ne5ne0, จู้อิน ˙ㄋㄜ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ne

  1. พยางค์ฮิรางานะ (ne) หรือคาตากานะ (ne) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น