ภาษาฝรั่งเศส แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำสันธาน แก้ไข

parce que

  1. เพราะ

ดูเพิ่ม แก้ไข