ดูเพิ่ม: Se, se, , , และ sẽ

ภาษาเรอหวั่ง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

  1. สิบ

คำพ้องความ แก้ไข