ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

un ช. (พหูพจน์ un)

  1. หนึ่ง

เลขแก้ไข

un

  1. หนึ่ง

คำนำหน้านามแก้ไข

un ช. (เพศหญิง une, พหูพจน์ des, ลบ de)

  1. เช่นเดียวกับอังกฤษ an, a แต่สำหรับเพศชาย