ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ūnus

  1. หนึ่ง