ภาษาละติน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

ūnus

  1. หนึ่ง