ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ตัว + เลข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ตัวเลข

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น ๑๒ 53 VIII