ภาษาฝรั่งเศส

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำกำกับนาม

แก้ไข

des ช. พหู. หรือ ญ. พหู.

 1. พหูพจน์ของ un
 2. พหูพจน์ของ une
 3. พหูพจน์ของ du
 4. พหูพจน์ของ de la
 5. พหูพจน์ของ de l’

ศัพท์ย่อ

แก้ไข

des

 1. ศัพท์ย่อของ de + les

อ่านเพิ่ม

แก้ไข


ภาษาเยอรมัน

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

รูปผันคำกำกับนาม

แก้ไข

des

 1. คำกำกับนามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  Während des Unterrichts soll man nicht schlafen.ระหว่างเรียนหนังสือไม่ควรหลับ
 2. คำกำกับนามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศกลาง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  das Dach des Hausesหลังคาบ้าน
  Der Präsident des Landes wurde neu gewählt.ประธานาธิบดีของประเทศถูกเลือกขึ้นมาใหม่

คำแผลง

แก้ไข

ดูเพิ่ม

แก้ไข