ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

des ช. พหู. หรือ ญ. พหู.

 1. พหูพจน์ of un
 2. พหูพจน์ of une
 3. พหูพจน์ of du
 4. พหูพจน์ of de la
 5. พหูพจน์ of de l'

ศัพท์ย่อแก้ไข

des

 1. ศัพท์ย่อของ de + les

อ่านเพิ่มแก้ไข


ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

des

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  Während des Unterrichts soll man nicht schlafen.ระหว่างเรียนหนังสือไม่ควรหลับ
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศกลาง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  das Dach des Hausesหลังคาบ้าน
  Der Präsident des Landes wurde neu gewählt.ประธานาธิบดีของประเทศถูกเลือกขึ้นมาใหม่

คำแผลงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข