ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

den (จู้อิน ˙ㄉㄣ)

 1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dēn.
 2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dèn.

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

den

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ)
  Ich sehe den Adler.ฉันเห็นนกอินทรีตัวนั้น
  Wir fahren durch den Park.เราขับรถผ่านเข้าไปในสวนสาธารณะ
  Es schneit den ganzen Tag.หิมะตกทั้งวัน
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามรูปพหูพจน์ ทุกเพศ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ)
  Der scharfe Wind macht den Adlern nichts aus.ลมที่เย็นเฉียบไม่สามารถทำอะไรกับเหล่านกอินทรีได้เลย

ดูเพิ่มแก้ไข

รูปผันคำสรรพนามแก้ไข

den

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ): (ซึ่ง) ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  Mein Haustier ist ein kleiner Hund, den ich liebe.สัตว์เลี้ยงของฉันเป็นสุนัขตัวเล็กที่ฉันรัก

ดูเพิ่มแก้ไข