ภาษาเยอรมัน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • เอส

คำสรรพนาม แก้ไข

es ก.

  1. มัน (สรรพนามบุรุษที่ 3)

การใช้ แก้ไข

  • เทียบได้กับคำว่า it ในภาษาอังกฤษ

ภาษาฝรั่งเศส แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

es

  1. บุรุษที่สอง เอกพจน์ ปัจจุบันกาล มาลาบอกเล่าของ être