ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

die (พหูพจน์ dies หรือ dice) (ดาย)

 1. ลูกเต๋าหรือสิ่งอื่นที่คล้ายลูกเต๋า
 2. แม่พิมพ์โลหะ

คำกริยาแก้ไข

die (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม dies, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ dying, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ died) (ดาย)

 1. ตาย

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

die (จู้อิน ˙ㄉㄧㄝ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ diē.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ dié.
 5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ diě.
 6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ diè.

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

die

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง เอกพจน์
  die Frauผู้หญิง
  die Lehrerinครู (หญิง)
  die Kuhวัว
  die Nachtกลางคืน, ราตรี
  die Donauแม่น้ำดานูบ
  die Liebeความรัก
  die Gesundheitสุขภาพ
  die Revolutionการปฏิวัติ
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามรูปพหูพจน์ ทุกเพศ
  die Männerพวกผู้ชาย
  die Frauenพวกผู้หญิง
  die Autosรถยนต์ (หลายคัน)
  die Augenตา (ทั้งสองข้าง)
  die Erfolgeความสำเร็จ (หลายอย่าง)

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

die

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ)
  Die Schüler begrüßen die Lehrerin.เหล่านักเรียนทักทาย/ทำความเคารพครูหญิง
  Der Motor läuft die ganze Nacht.เครื่องยนต์เดินอยู่ทั้งคืน
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามรูปพหูพจน์ทั้งหมด ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ)
  Die Männer fällten die Bäume.พวกผู้ชายได้ตัดต้นไม้ (หลายต้น)

ดูเพิ่มแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

die

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์: ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  Ich kenne eine Frau, die das kann.ฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำสิ่งนั้นได้ ("die" เป็นประพันธสรรพนามแทนคำว่า "eine Frau")
 2. ประพันธสรรพนามแทนนามพหูพจน์ทั้งหมด: พวกที่, เหล่าที่, สิ่งที่
  Die Männer, die im Wald gearbeitet haben, machen jetzt eine Pause.พวกผู้ชายที่ได้ทำงานในป่ากำลังพักผ่อนอยู่ ("die" เป็นประพันธสรรพนามแทนคำว่า "die Männer")
 3. นิยมสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์: มัน, นั่น, สิ่งนั้น, หล่อน
 4. นิยมสรรพนามแทนนามพหูพจน์ทั้งหมด: พวกมัน, พวกเขา, สิ่งเหล่านั้น

รูปผันคำสรรพนามแก้ไข

die

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ): (ซึ่ง) ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  die Vase, die ich gesehen habeแจกันที่ฉันเคยเห็น
 2. ประพันธสรรพนามแทนนามพหูพจน์ทั้งหมด ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ): (ซึ่ง) พวกที่, เหล่าที่, สิ่งที่
 3. นิยมสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ): (ซึ่ง) มัน, นั่น, สิ่งนั้น, หล่อน
  Hast du die gesehen?เธอเห็นหล่อนไหม
 4. นิยมสรรพนามแทนนามพหูพจน์ทั้งหมด ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ): (ซึ่ง) พวกมัน, พวกเขา, สิ่งเหล่านั้น

ดูเพิ่มแก้ไข