ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Frau
  • คำอ่านภาษาไทย: เฟรา

คำนามแก้ไข

Frau หญิง

  1. ผู้หญิง