ภาษาเยอรมันแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงกลาง der, จากภาษาเยอรมันสูงเก่า der, ther, แทนที่รูปกรรตุการกเพศชายและหญิงดั้งเดิมจากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *sa โดยเปรียบเทียบกับการผันรูปคำคุณศัพท์; เทียบ ภาษาดัตช์เก่า thie และ ภาษาอังกฤษเก่า þē ซึ่งเกิดกระบวนการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

การออกเสียงแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

der

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย เอกพจน์
  der Mannผู้ชาย
  der Hahnไก่ตัวผู้
  der Alteคนแก่ (มีความหมายทั้งเพศชายและไม่ระบุเพศ)
  der Baumต้นไม้
  der Nordenทิศเหนือ
  der Euroยูโร (สกุลเงิน)
  der Sprungการกระโดด
  der Idealismusอุดมคติ

คำแผลงแก้ไข

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

der

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  Wir besuchen die Universität der Hauptstadt.พวกเราไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเมืองหลวง
  Ich erinnere mich der Feier.ฉันจำได้ถึงงานฉลอง
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ)
  Das Rauchen schadet der Gesundheit.การสูบบุหรี่ทำให้เสียสุขภาพ
  Er ist der Direktorin bekannt.ผู้อำนวยการหญิงรู้จักเขา
  Die Mütze fiel der Frau vom Kopf.หมวกหล่นจากศีรษะของผู้หญิง
 3. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามรูปพหูพจน์ ทุกเพศ ที่ผันตามสัมพันธการก (Genitiv)
  Ich gedenke gern der schönen Tage.ฉันชอบที่จะนึกถึงวันคืนที่สวยงาม

ดูเพิ่มแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

der

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศชาย เอกพจน์: ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  Ich kenne einen Mann, der das kann.
  ฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ทำสิ่งนั้นได้ ("der" เป็นประพันธสรรพนามแทนคำว่า "Mann")
 2. นิยมสรรพนามแทนนามเพศชาย เอกพจน์: เขา, มัน, ชายผู้ที่ เป็นต้น
  Der hat es getan!เขา/มัน เป็นคนทำ
  der mit dem Mantelชายผู้ที่ใส่เสื้อโค้ท

รูปผันคำสรรพนามแก้ไข

der

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ): (แก่) ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  Der Frau, der du dauernd Blumen schickst, gefällt dein Benehmen nicht.
  หญิงที่เธอส่งดอกไม้ให้ตลอดไม่ชอบพฤติกรรมของเธอ ("der" เป็นประพันธสรรพนามที่ผันตามสัมปทานการกแทนคำว่า "Frau")
 2. นิยมสรรพนามแทนนามเพศหญิง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ): (แก่) มัน, นั่น, สิ่งนั้น, หล่อน
  Der gefällt dein Benehmen nicht.
  หล่อนไม่ชอบพฤติกรรมของเธอ

ดูเพิ่มแก้ไข