ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Ge·sund·heit
  • คำอ่านภาษาไทย: เกอ ซุนด์ ไฮท์

คำนามแก้ไข

Gesundheit หญิง

  1. สุขภาพ