นิยมสรรพนาม

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

นิยม +‎ สรรพนาม

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์นิ-ยะ-มะ-สับ-พะ-นามนิ-ยม-มะ-สับ-พะ-นาม
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงní-yá-má-sàp-pá-naamní-yom-má-sàp-pá-naam
ราชบัณฑิตยสภาni-ya-ma-sap-pha-namni-yom-ma-sap-pha-nam
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ni˦˥.ja˦˥.ma˦˥.sap̚˨˩.pʰa˦˥.naːm˧/()/ni˦˥.jom˧.ma˦˥.sap̚˨˩.pʰa˦˥.naːm˧/()

คำนามแก้ไข

นิยมสรรพนาม

  1. สรรพนามชี้ระยะที่กำหนดให้รู้ความใกล้ไกลของนามกับผู้พูดและผู้ฟัง ในภาษาไทยได้แก่คำว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เป็นต้น

ดูเพิ่มแก้ไข