ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ระ-ยะ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงrá-yá
ราชบัณฑิตยสภาra-ya
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ra˦˥.jaʔ˦˥/(สัมผัส)
คำพ้องเสียงรยะ

คำนามแก้ไข

ระยะ

  1. ช่วง, ตอน
    ระยะเวลา
    ระยะทาง
    ระยะนี้ฝนตกชุก