ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

genitive

  1. (ไวยากรณ์) ซึ่งบ่งบอกความเป็นเจ้าของ

คำนามแก้ไข

genitive

  1. (ไวยากรณ์) สัมพันธการก

คำพ้องความแก้ไข