ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

dem

 1. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ)
  Der Polizist erklärt dem Mann die Verkehrsregeln.ตำรวจอธิบายกฎหมายจราจรให้ผู้ชายคนนั้นฟัง
  Dem Schüler schmerzt der Kopf.นักเรียนคนนั้นปวดหัว
 2. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศกลาง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ)
  Wir konnten dem heftigen Gewitter leider nicht ausweichen.โชคร้ายที่พวกเราไม่สามารถหลีกหนีจากพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงได้

ดูเพิ่มแก้ไข

รูปผันคำสรรพนามแก้ไข

dem

 1. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศชาย เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ): (แก่) ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่
  Der Mann, mit dem ich an der Bushaltestelle gesprochen habe, ist mein Kollege.ผู้ชายที่ฉันได้คุยด้วยที่ป้ายรอรถประจำทางคือเพื่อนร่วมงานของฉัน
 2. ประพันธสรรพนามแทนนามเพศกลาง เอกพจน์ ที่ผันตามสัมปทานการก (Dativ): (แก่) ผู้ที่, อันที่, สิ่งที่

คำแผลงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข