ดูเพิ่ม: Er, èr, ér, และ ěr

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

er (er5er0, จู้อิน ˙ㄦ)

 1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ér.
 2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ěr.
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ èr.

ภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

er

 1. ปัจจุบันกาลของ være (เป็น, อยู่, คือ)

ภาษาเยอรมัน

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำสรรพนาม

แก้ไข

er

 1. เขา (สรรพนามบุรุษที่สาม เอกพจน์ กรรตุการก เพศชาย)
  Wo ist Klaus? Wo ist er?เคลาส์อยู่ที่ไหน? เขาอยู่ที่ไหน?
 2. มัน (แทนคำนามที่มีเพศทางไวยากรณ์เป็นเพศชาย (der) ใช้กับสิ่งของ/วัตถุ/สัตว์ เป็นต้น)
  Dies ist mein Hund. Er heißt Waldi.นี่คือหมาของฉัน มันชื่อวัลดี
  Dort steht ein Baum. Er ist über hundert Jahre alt.ตรงนั้นมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่ง มันมีอายุกว่าร้อยปี
 3. (โบราณ) การสะกดแบบอื่นของ Er (คุณ, ท่าน (สุภาพ))

การผันรูป

แก้ไข

อ่านเพิ่ม

แก้ไข