ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

er (จู้อิน ˙ㄦ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ér.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ěr.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ èr.


ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • แอร์

คำสรรพนามแก้ไข

er

  1. เขา (สรรพนามบุรุษที่ 3)