ดูเพิ่ม: Hundert

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

hundert

  1. หนึ่งร้อย