ดูเพิ่ม: Sein

ภาษาเยอรมัน แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

 • seyn (ล้าสมัย)

การออกเสียง แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงกลาง sein, sīn, จากภาษาเยอรมันสูงเก่า sīn (to be) (ผนวกกับภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *wesaną (to be) และ*beuną (to be, มีอยู่, กลายเป็น)), จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *es-, *h₁es- (to be, มีอยู่); ร่วมเชื้อสายกับภาษาดัตช์ zijn (to be), ภาษาเยอรมันต่ำ ween, sien, ภาษาอังกฤษเก่า sēon (to be); ดูเพิ่มที่ sooth

คำกริยา แก้ไข

sein (ผิดปกติ, ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม ist, อดีตกาลสามัญ war, อดีตกาลสมบูรณ์ gewesen, อดีตกาลสมมุติ wäre, คำกริยานุเคราะห์ sein)

 1. ใช้กับคำคุณศัพท์หรือกรรตุการกภาคแสดง; เป็น, คือ
  Das ist schön.นั่นสวยจัง
  Das ist ein Auto.นั่นคือรถคันหนึ่ง
  Er ist 30 Jahre alt.เขาอายุ 30 ปี
  Sie ist früher eine Schönheit gewesen.แต่ก่อนหล่อนเคยเป็นความงาม
  Die Konsequenzen der Wahrheit könnten unangenehm sein.ผลลัพธ์ของความจริงอาจไม่น่าอภิรมย์
  Ihr wart damals noch jung.เมื่อก่อนพวกเธอยังเด็ก
  Vergiss, was gewesen ist; jetzt ist es so.ลืมสิ่งที่มันเคยเป็นเสีย ตอนนี้มันเป็นเช่นนี้แล้ว
 2. อยู่ บอกสถานที่
  Wir waren in Paris.พวกเราเคยไปปารีส (แปลตรงตัว “พวกเราเคยอยู่ในปารีส”)
  Wann kannst du zuhause sein?เธอจะอยู่บ้านได้เมื่อไหร่
  Bist du gerade in der Schule?เธอกำลังอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่า
 3. ใช้กับคำคุณศัพท์ภาคแสดงและสัมปทานการก; รู้สึก
  Mir ist kalt.ฉันรู้สึกหนาว (แปลตรงตัว “สำหรับฉันมันหนาว”)
  Ihm ist übel.เขารู้สึกไม่สบาย
  Der Frau ist schwindelig.ผู้หญิงรู้สึกวิงเวียน
 4. (คำกริยานุเคราะห์) ใช้ในกาลปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (present perfect) และอดีตกาลสมบูรณ์ (past perfect) กับอกรรมกริยาบางตัว
  Ich bin gelaufen.ฉันได้วิ่ง
  Er ist alt geworden.เขาแก่ลง
 5. (อกรรม) มีอยู่; ปรากฏอยู่; มีชีวิตอยู่
  Wenn ich nicht mehr bin, erbst du das Haus.หากฉันไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป เธอจะได้บ้านเป็นมรดก
  Eine Kontrolle muss sein.มันต้องมีตัวควบคุมอยู่ (แปลตรงตัว “ตัวควบคุมต้องอยู่”)
  Gott war und ist.พระเจ้าเคยมีอยู่และยังมีอยู่
  Was nicht ist, kann noch werden.อะไรที่ไม่มีตอนนี้ก็มีขึ้นได้ (สุภาษิตเยอรมัน)
 6. (อกรรม, ภาษาปาก) เป็นตาต่อไป (ในการเล่นเกมหรือการต่อแถว เป็นต้น)
  Du bist.ตาของเธอแล้ว (แปลตรงตัว “เธอเป็นตาต่อไป”)
  Du bist nach mir.ตาของเธอต่อจากฉัน
การผันรูป แก้ไข

รูปแบบอื่น:

 • รูปอดีตกาลสมบูรณ์ (Past participle): gewest (ล้าสมัย; ร้อยกรอง)
 • รูปบอกเล่าอดีตกาลพหูพจน์บุรุษที่สอง (Second-person plural preterite indicative): waret (รูปเก่า; ร้อยกรอง)
 • รูปสมมุติมาลาสองเอกพจน์บุรุษที่สอง (Second-person singular subjunctive II): wärst
 • รูปสมมุติมาลาสองพหูพจน์บุรุษที่สอง (Second-person plural subjunctive II): wärt

รูปสมมุติมาลาหนึ่งบุรุษที่หนึ่งและสาม (subjunctive I) และรูปบอกเล่าเฉพาะบุรุษที่หนึ่ง ยังใช้ในประโยคคำสั่งได้ เช่น

 • Seien wir mal ehrlich./Sind wir mal ehrlich.เอาจริง ๆ หน่อยพวก (อังกฤษ: Let’s be honest.)
 • (บุรุษที่สอง, เป็นทางการ) Seien Sie mal ehrlich.เอาจริง ๆ (อังกฤษ: Be honest!)
คำเกี่ยวข้อง แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สืบทอดจากภาษาเยอรมันสูงกลาง sein, sīn, จากภาษาเยอรมันสูงเก่า sīn, จากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *sīnaz (ของตัวเขาเอง/ตัวหล่อนเอง/ตัวมันเอง/พวกเขาเอง) (แสดงความเป็นเจ้าของแบบสะท้อน), จากรูปสัมพันธการกของภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *swé ประกอบกับปัจจัยที่แผลงจากคำนาม (denominative suffix) ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *-nós, ซึ่งสมมูลกับรูปสัมพันธการกของภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *se-; ร่วมเชื้อสายกับภาษาเยอรมันต่ำ sien (ของเขา, ของมัน), ภาษาดัตช์ zijn (ของเขา, ของมัน), ภาษาเดนมาร์ก sin (ของเขา, ของหล่อน, ของมัน, ของพวกเขา), ภาษาอังกฤษเก่า sīn (ของเขา, ของมัน)

คำบ่งชี้ แก้ไข

sein

 1. คำบ่งชี้แสดงความเป็นเจ้าของ ใช้เมื่อเจ้าของเป็นคำนามหรือสรรพนามเพศชายหรือกลางในทางไวยากรณ์: ของเขา, ของมัน
  ein Mann und sein Autoชายคนหนึ่งกับรถของเขา
  Er hat seinen Zug verpasst.เขาพลาดเที่ยวรถไฟของเขา
  Wie schön das Kind doch mit seinen Bauklötzen spielt!ช่างดีอะไรเช่นนี้ที่เด็กเล่นอยู่กับตัวต่อของเขา
  Das Pferd ist an seinen gewohnten Platz im Stall getrottet.ม้าย่ำอยู่ตรงที่ปกติของมันในคอกม้า
  Man muss seinem Herzen folgen.คนเราต้องทำตามหัวใจของตัวเอง
หมายเหตุการใช้ แก้ไข

เมื่อใช้เป็นคำสรรพนามจะใช้รูป seiner กับคำนามเพศชายกรรตุการก และใช้รูป seines หรือ seins กับคำนามเพศกลางกรรตุการกหรือกรรมการก เช่น

 • mein Vater und seinerพ่อของฉันของ(พ่อ)ของเขา
 • mein Kind und sein(e)sลูกของฉันและ(ลูก)ของเขา
การผันรูป แก้ไข
ดูเพิ่ม แก้ไข

รูปกรรตุการกของคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

เพศชาย เพศหญิง เพศกลาง พหูพจน์
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง mein meine mein meine
เอกพจน์บุรุษที่สอง dein deine dein deine
Dein Deine Dein Deine
เอกพจน์บุรุษที่สาม sein seine sein seine
ihr ihre ihr ihre
พหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง unser uns(e)re unser uns(e)re
พหูพจน์บุรุษที่สอง euer eure euer eure
พหูพจน์บุรุษที่สาม ihr ihre ihr ihre
บุรุษที่สองเป็นทางการ Ihr Ihre Ihr Ihre


รูปผันคำบ่งชี้ แก้ไข

sein

 1. กรรตุการก/กรรมการก เพศกลาง เอกพจน์ของ sein

คำสรรพนาม แก้ไข

sein

 1. (ล้าสมัย) สัมพันธการกของ er
 2. (ล้าสมัย) สัมพันธการกของ es