ดูเพิ่ม: Werden

ภาษาเยอรมัน

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำกริยา

แก้ไข

werden (ไม่ปรกติ, ปัจจุบันกาลเอกพจน์บุรุษที่สาม wird, อดีตกาล wurde หรือ (โบราณ) ward, พาร์ทิซิเพิลอดีตกาล geworden หรือ (เมื่อเป็นคำกริยานุเคราะห์) worden, มาลาสมมุติอดีตกาล würde, คำกริยานุเคราะห์ sein)

 1. (กริยาช่วย, ใช้กับกริยา infinitive, กริยาช่องที่สามคือ geworden) จะ (ใช้สำหรับกาลอนาคต)
  Ich werde nach Hause gehen.
  ฉันจะกลับบ้าน
  I will go home. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
 2. (กริยาช่วย, ใช้กับกริยาช่องสาม, กริยาช่องที่สามคือ worden) ถูก, ถูกทำ (ใช้สำหรับกรรมวาจก)
  Das Buch wird gerade gelesen.
  หนังสือกำลังถูกอ่าน
  The book is being read. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
  Er war geschlagen worden.
  เขาถูกตีมา
  He had been beaten. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
 3. (อกรรมกริยา, กริยาช่องที่สามคือ geworden) กลายเป็น, กลับเป็น, เป็น
  Es wird heißer.
  มันร้อนขึ้น

การผัน

แก้ไข