ดูเพิ่ม: Werden

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

werden (ผิดปกติ, ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม wird, อดีตกาลสามัญ wurde or (โบราณ) ward, อดีตกาลสมบูรณ์ geworden or (เมื่อเป็นกริยาช่วย) worden, อดีตกาลสมมุติ würde, คำกริยานุเคราะห์ sein)

 1. (กริยาช่วย, ใช้กับกริยา infinitive, กริยาช่องที่สามคือ geworden) จะ (ใช้สำหรับกาลอนาคต)
  Ich werde nach Hause gehen.
  ฉันจะกลับบ้าน
  I will go home. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
 2. (กริยาช่วย, ใช้กับกริยาช่องสาม, กริยาช่องที่สามคือ worden) ถูก, ถูกทำ (ใช้สำหรับกรรมวาจก)
  Das Buch wird gerade gelesen.
  หนังสือกำลังถูกอ่าน
  The book is being read. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
  Er war geschlagen worden.
  เขาถูกตีมา
  He had been beaten. (เทียบกับภาษาอังกฤษ)
 3. (อกรรมกริยา, กริยาช่องที่สามคือ geworden) กลายเป็น, กลับเป็น, เป็น
  Es wird heißer.
  มันร้อนขึ้น

การผันแก้ไข