ดูเพิ่ม: buch, búch, และ büch

ภาษาเยอรมันแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงกลาง buoch จาก ภาษาเยอรมันสูงเก่า buoh จาก ภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *bōks เทียบกับภาษาเยอรมันต่ำ Book, ภาษายิดดิช בוך(บูค), ภาษาดัตช์ boek, ภาษาอังกฤษ book, ภาษาเดนมาร์ก bog

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

 
(1) Ein Buch – หนังสือหนึ่งเล่ม

Buch ก. (สัมพันธการก Buchs หรือ Buches, พหูพจน์ Bücher, คำจุลนาม Büchlein ก. หรือ Büchelchen ก.)

  1. หนังสือ
  2. หนังสือชุด, ประมวล
  3. บท (ละคร, ภาพยนตร์)
  4. สิ่งที่ใช้รวบรวมรายรับและรายจ่าย สินค้า รายชื่อหรืออื่น ๆ: บัญชี

การผันแก้ไข

แม่แบบ:de-decl-noun

คำที่มีความหมายใกล้เคียงแก้ไข

คำประสมแก้ไข

ภาษาลักเซมเบิร์กแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงเก่า buoh, จากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *bōks.

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Buch ก. (พหูพจน์ Bicher, คำจุลนาม Bichelchen)

  1. หนังสือ

ลูกคำแก้ไข