ดูเพิ่ม: ein- และ éin

ภาษาเยอรมันแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

 • ain (ใช้ในคำนำหน้านาม, ล้าสมัย)
 • 'n (ใช้ในคำนำหน้านาม, ใช้ในการเขียนแบบไม่เป็นทางการ)
 • Ein (ใช้ในเลข)

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาเยอรมันสูงกลาง ein, จากภาษาเยอรมันสูงเก่า ein, จากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *ainaz, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *óynos; เทียบภาษาGerman Low German en, ein, ภาษาดัตช์ een, ภาษาอังกฤษ one, ภาษาเดนมาร์ก en, ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์ ein

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ein ช. หรือ ก.

 1. หนึ่ง
  ein Pfund Äpfel
  แอปเปิลหนักหนึ่งปอนด์
  Ich hatte nur ein Bier bestellt.
  ฉันได้สั่งเบียร์ไปแค่หนึ่งอัน
  Ich habe nur noch einen einzigen Euro in der Tasche.
  ฉันมีเพียงแค่หนึ่งยูโรในกระเป๋า
 2. หนึ่ง จากสองหรือหลาย ๆ อัน
  Das eine Bein ist gebrochen, das andere heil.
  ขาข้างหนึ่งหัก อีกข้างยังอยู่ดี
 3. (ไม่ผันรูป) หนึ่ง (นาฬิกา) (หรือ 13 นาฬิกา)
  Es ist schon ein Uhr.
  นั่นบ่ายโมง/ตีหนึ่งแล้ว

หมายเหตุการใช้แก้ไข

 • ผันรูปตามเพศและการกของคำนามในฐานะเดียวกันกับคำนำหน้านาม
 • ในการนับจำนวนจะใช้รูป eins เช่น eins zu null (หนึ่งต่อศูนย์) (ผลกีฬา); ส่วนชื่อของจำนวน "หนึ่ง" ที่เป็นคำนาม คือ Eins
 • ในความหมายที่สาม (หนึ่งนาฬิกา) เมื่อไม่ใช้คำว่า Uhr (นาฬิกา, โมง) ในประโยค จะเขียนว่า Es ist eins. (“บ่ายโมง/ตีหนึ่ง”) แทน
 • การพิมพ์ในอดีตเคยใช้ตัวหนังสือแบบตัวเอียง (italics) เช่นในประโยค Ich hatte nur ein Bier bestellt. เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างความหมายที่เป็นเลขกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะออกจากกัน

คำตรงข้ามแก้ไข

 • (1) kein (รูปปฏิเสธของ ein), null (ศูนย์)
 • (2) ander

คำแผลง/คำประสมแก้ไข

คำนำหน้านามแก้ไข

ein ช. หรือ ก.

 1. คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศชาย
  ein Mannชายผู้หนึ่ง
 2. คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศกลาง
  ein Kindเด็กคนหนึ่ง

รูปผันคำนำหน้านามแก้ไข

ein

 1. คำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ ใช้สำหรับนามเพศกลาง ที่ผันตามกรรมการก (Akkusativ)

หมายเหตุการใช้แก้ไข

 • ในภาษาพูดมักจะไม่ออกเสียงสระควบ ei- ที่ขึ้นต้นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะ และออกเสียงเฉพาะรูปผันท้ายคำ ทำให้เกิดรูปกร่อนแบบไม่เป็นทางการคือ 'n, 'ne, 'nem, 'ner (เฉพาะสัมปทานการก) และ 'nen โดยไม่มีการใช้รูปกร่อนสัมพันธการก
 • รูปกร่อนในอดีตที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไป ได้แก่ eim ที่กร่อนจาก einem และ eins ที่กร่อนจาก eines (เช่น "eins Mann[e]s", "eins Kind[e]s") ในอดีตยังเคยมีแม้กระทั่งรูปกร่อน ein ที่กร่อนจาก eine (เช่น ein Frau), einm ที่กร่อนจาก einem และ einr ที่กร่อนจาก einer

การผันรูปแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

ein (เปรียบเทียบไม่ได้)

 1. (ภาษาปาก, ภาคแสดง) เปิด (มักใช้กับสวิตช์)
  Ist der Schalter ein oder aus? (Ist der Schalter ein- oder ausgeschaltet?)
  สวิตช์เปิดหรือปิดอยู่ (ในวงเล็บคือประโยคแบบเป็นทางการ)

คำพ้องความแก้ไข

คำตรงข้ามแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข