ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

eins

  1. หนึ่ง

ตัวอย่างการใช้แก้ไข