ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

vier

  1. สี่

คำเกี่ยวข้องแก้ไข