ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • (file)
  • (file)

คำกริยาแก้ไข

würde

  1. บุรุษที่หนึ่ง/บุรุษที่สาม เอกพจน์ ปริกัลปมาลา IIของ werden