ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

man (พหูพจน์ men)

  1. ผู้ใหญ่เพศชาย
  2. คนเพศใดก็ได้
  3. สามี

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

man (จู้อิน ˙ㄇㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mān.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mán.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mǎn.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ màn.