ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

men

  1. แม่แบบ:en-irregular plural of
  2. คนทั่วไป

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

men (จู้อิน ˙ㄇㄣ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mēn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mén.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ měn.
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mèn.