ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

  1. นาทีในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units)
  2. (คณิตศาสตร์) ฟังก์ชันค่าที่ต่ำที่สุด

ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

(deprecated use of |lang= parameter) คำย่อของ minimum.

คำนามแก้ไข

min (พหูพจน์ mins)

  1. น้อยที่สุด

คำตรงข้ามแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

(deprecated use of |lang= parameter) คำย่อของ minute.

คำนามแก้ไข

min (พหูพจน์ mins)

  1. นาที

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

min (จู้อิน ˙ㄇㄧㄣ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mín.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mǐn.

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

min

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ みん