ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mi (mi5mi0, จู้อิน ˙ㄇㄧ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษานุงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

mi

  1. (สกรรม) มี

ภาษามาเลเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากฮกเกี้ยน ()

คำนามแก้ไข

mi (อักษรยาวี مي‎, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ miku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง mimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม minya)

  1. หมี่, บะหมี่