ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mi (จู้อิน ˙ㄇㄧ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาฮกเกี้ยน ()

คำนามแก้ไข

mi (ยาวี مي‎, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ miku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ mimu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม minya)

  1. หมี่, บะหมี่