ข้ามภาษาแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

  • (เลขโรมัน): DI

ตัวเลขแก้ไข

di

  1. เลขโรมันของ ห้าร้อยเอ็ด (501)

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

  • เลขก่อนหน้า: d, D (500)
  • เลขถัดไป: dii, DII (502)

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

di (จู้อิน ˙ㄉㄧ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .