d U+0064, d
LATIN SMALL LETTER D
c
[U+0063]
Basic Latin e
[U+0065]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

d (อักษรตัวใหญ่ D)

 1. อักษรตัวที่ 4 ในอักษรละตินพื้นฐาน

สัญลักษณ์ แก้ไข

d

 1. (สัทอักษรสากล) เสียงระเบิด ปุ่มเหงือก ก้อง
ดูเพิ่ม แก้ไข

รากศัพท์ 2 แก้ไข

รูปแบบอื่น แก้ไข

ตัวเลข แก้ไข

d

 1. ห้าร้อย

รากศัพท์ 3 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ deci-, จากภาษาละติน decimus (หนึ่งในสิบ)

สัญลักษณ์ แก้ไข

d

 1. เดซิ

รากศัพท์ 4 แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ differential

สัญลักษณ์ แก้ไข

d

 1. (คณิตศาสตร์) ผลต่างเชิงอนุพันธ์, ดิฟเฟอเรนเชียล
   
  ผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x (อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x)

ภาษาอังกฤษ แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

(file)
(file)

ตัวอักษร แก้ไข

d (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ D, พหูพจน์ ds หรือ d's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 4 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า dee และเขียนด้วยอักษรละติน
ดูเพิ่ม แก้ไข

จำนวน แก้ไข

d (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ D)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 4 ซึ่งรับมาจากชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชื่อว่า dee และเขียนด้วยอักษรละติน

รากศัพท์ 2 แก้ไข

การย่อของศัพท์หลายคำ

คำคุณศัพท์ แก้ไข

d (เปรียบเทียบไม่ได้)

 1. คำย่อของ died หรือ death (ตาย)
  William Shakespeare, d 1616