Letter d.svg
d U+0064, d
LATIN SMALL LETTER D
c
[U+0063]
Basic Latin e
[U+0065]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

d (อักษรตัวใหญ่ D)

 1. อักษรตัวที่ 4 ในอักษรละตินพื้นฐาน

สัญลักษณ์แก้ไข

d

 1. (สัทอักษรสากล) เสียงระเบิด ปุ่มเหงือก ก้อง
ดูเพิ่มแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

ตัวเลขแก้ไข

d

 1. ห้าร้อย

รากศัพท์ 3แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ deci-, จากภาษาละติน decimus (หนึ่งในสิบ)

สัญลักษณ์แก้ไข

d

 1. เดซิ

รากศัพท์ 4แก้ไข

อักษรย่อของภาษาอังกฤษ differential

สัญลักษณ์แก้ไข

d

 1. (คณิต) ผลต่างเชิงอนุพันธ์, ดิฟเฟอเรนเชียล
   
  ผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x (อนุพันธ์ของ y เทียบกับ x)

ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

(file)
(file)

ตัวอักษรแก้ไข

d (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ D, พหูพจน์ ds หรือ d's)

 1. ตัวอักษรตัวที่ 4 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า dee และเขียนเป็นอักษรละติน
ดูเพิ่มแก้ไข

จำนวนแก้ไข

d (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ D)

 1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 4 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า dee และเขียนเป็นอักษรละติน

รากศัพท์ 2แก้ไข

การย่อของศัพท์หลายคำ

คำคุณศัพท์แก้ไข

d (เปรียบเทียบไม่ได้)

 1. คำย่อของ died หรือ death (ตาย)
  William Shakespeare, d 1616