Letter n.svg
n U+006E, n
LATIN SMALL LETTER N
m
[U+006D]
Basic Latin o
[U+006F]
U+FF4E, n
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N

[U+FF4D]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF4F]

ข้ามภาษาแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

n (อักษรตัวใหญ่ N)

  1. อักษรตัวที่ 14 ในอักษรละตินพื้นฐาน
ดูเพิ่มแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

n

  1. นาโน

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

n (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ N, พหูพจน์ ns หรือ n's)

  1. ตัวอักษรตัวที่ 14 ของชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า en และเขียนเป็นอักษรละติน

ดูเพิ่มแก้ไข

จำนวนแก้ไข

n (อักษรตัวเล็ก, อักษรตัวใหญ่ N)

  1. จำนวนเชิงอันดับที่ ที่ 14 แผลงจากตัวอักษรเดียวกันในชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรียกว่า en และเขียนเป็นอักษรละติน

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

n (จู้อิน ˙ㄋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧗈

n

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ń.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ň.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǹ.